Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej krok po kroku.

Zaciągając kredyt na mieszkanie czy budowę domu, musimy liczyć się z tym, że bank lub inna instytucja finansująca naszą nieruchomość, dokona zabezpieczenia swoich roszczeń poprzez ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Wpis taki będzie w niej widniał, aż do chwili pełnej spłaty kredytu i co najciekawsze, zwykle do momentu, w którym sami nie wniesiemy o jego usunięcie. Jak tego dokonać? Kiedy dokładnie można dokonać wykreślenia wpisu hipoteki z księgi wieczystej? Co należy przedstawić urzędowi?

Hipoteka, jako zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesów instytucji finansowej, która udostępnia nam nierzadko kilkaset tysięcy złotych z terminem spłat rozłożonym nawet na 30 lat, jest nieruchomość, na którą pożyczamy pieniądze. Jest to tzw. kredyt hipoteczny, który cechuje właśnie ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej. Gdy bank zgodzi się na uruchomienie kredytu to w dokumentach nieruchomości znajdzie się “wzmianka”, że jest on (bank) tzw. wierzycielem hipotecznym. W tej sytuacji sprzedaż mieszkania bez wiedzy banku nie będzie możliwa, a jeśli nie spłacimy kredytu, bank może w prosty sposób przejąć naszą nieruchomość. Pamiętajmy, że wierzyciel hipoteczny, jest wierzycielem rzeczowym, więc nawet jeśli popadniemy w długi na rzecz kilku firm czy osób prywatnych, to bank i tak będzie miał pierwszeństwo względem danej nieruchomości.

Z wpisem do księgi wieczystej wiążą się pewne ograniczenia, które powodują, że po całkowitej spłacie zobowiązania – zaspokojenia wszelkich roszczeń wierzyciela hipotecznego – warto jak najszybciej udać się do urzędu, aby wykreślić hipotekę z dokumentów. Jak tego dokonać? Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Zacznijmy od tego, że aby można było w ogóle mówić o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej danej nieruchomości, pełna wierzytelność musi zostać wcześniej spłacona. Warto zatem potwierdzić w banku, który udzielił nam finansowania, że całość zobowiązania została zamknięta. To samo tyczy się sytuacji, w której wierzycielem hipotecznym nie był bank, a inna instytucja czy osoba fizyczna, na której rzecz ustanowiono hipotekę.

WAŻNE! Trzeba w tym miejscu zauważyć, że sama spłata zadłużenia (kredytu mieszkaniowego czy innego zobowiązania) nie powoduje automatycznego wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Co prawda na podstawie art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece prawnie ona wygasa, jednak aby wpis został usunięty, musimy złożyć w urzędzie stosowny wniosek.

Drugim warunkiem, który musimy spełnić, aby możliwe było wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych, jest zgoda wierzyciela. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o hipotekę umowną (np. w przypadku kredytu hipotecznego), czy też hipotekę przymusową, której dokonuje np. urząd skarbowy czy inna instytucja na podstawie decyzji sądu.

Wniosek o wykreślenie hipoteki co do zasady musi zostać złożony, więc bez względu na to, kto był wierzycielem hipotecznym, to na nas ciąży obowiązek dopełnienia wszelkich związanych z tym formalności.

Co istotne, aby wydział ksiąg wieczystych wniosek uznał, musimy mu przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające wyrażenie zgody przez wierzyciela na wykreślenie hipoteki. Zgoda ta bezwzględnie musi zostać wyrażona na piśmie.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – jakie dokumenty?

W celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej należy w sądzie rejonowym, w którym jest ona prowadzona, złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony druk WK-WPIS
  • oświadczenie wierzyciela hipotecznego o uregulowaniu zobowiązania i jednocześnie wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki
  • pełnomocnictwa osób podpisanych pod oświadczeniem, na podstawie których zostało ono wydane
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki, czyli list mazalny w praktyce

Zgoda na wykreślenie wpisu w księdze wieczystej, o którą wystąpimy jeszcze przed złożeniem wniosku w sądzie rejonowym, nazywana jest tzw. listem mazalnym. Dokument ten stanowi potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania i uprawnia organ do usunięcia wpisu w KW.

Aby sąd nie miał żadnych wątpliwości względem wygaśnięcia zobowiązania i możliwości zdjęcia hipoteki, list mazalny powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu
  • dane kredytobiorcy (dłużnika)
  • dane umowy kredytowej (numer, data zwarcia, etc.)
  • potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu
  • zgoda na wykreślenie wpisu z księgi wieczystej
  • podpisy osób upoważnionych do jego wystawienia

WAŻNE! Banki nie mają obowiązku do samodzielnego wystawiania listów mazalnych. Aby go otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek. Prawo nie przewiduje formy, więc można to zrobić zarówno poprzez wizytę w placówce, jak i wysłanie go drogą mailową. Aby mieć pewność złożenia tego, że faktycznie wpłynie do banku, najlepiej wysłać go drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w placówce. Niektóre banki list mazalny wystawią automatycznie po spłacie całości zobowiązania, jednak wszystko zależy wyłącznie od polityki instytucji.

Jak widać wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie jest niczym skomplikowanym, ani nie powinno stanowić większego problemu, warto jednak pamiętać, że to na kredytobiorcy ciąży obowiązek dopilnowania wszelkich formalności.

Dopiero rozważasz zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta kredytowego, który przedstawi najlepsze oferty banków z całej Polski.

Zdjęcie główne: Mikhail Nilov from Pexels

Komentarze są wyłączone.