Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe. Co trzeba o nim wiedzieć?

Kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie nacechowane koniecznością zastosowania zabezpieczenia, jakim jest ustanowienie hipoteki na finansowanej przez bank nieruchomości. Czas potrzebny na dokonanie wpisu jest jednak coraz dłuższy, a tym okresie niezbędne jest opłacanie składek na tzw. ubezpieczenie pomostowe. Czy ten rodzaj zabezpieczenia jest wymagany przy kredytach mieszkaniowych? Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe i do kiedy jest ono opłacane? Czy prócz niego banki oczekują także innych polis?

Co to jest hipoteka?

Osoby rozważające zakup własnego mieszkania lub domu na kredyt, a więc zaciągając tzw. kredyt mieszkaniowy, musi liczyć się z tym, że banki będą chciały mocno zabezpieczyć swoje interesy na wypadek braku spłaty pożyczki przez kredytobiorcę. Jednym z kluczowych zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych jest tzw. hipoteka, a więc ograniczone prawo rzeczowe wierzyciela. W przypadku kredytów na mieszkanie lub dom “rzeczą” tą będzie naturalnie finansowana nieruchomość, co oznacza, ze w księdze wieczystej pojawi się wpis o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku.

Jeśli kredyt nie będzie spłacany – z różnych powodów – instytucja finansowa w prosty sposób doprowadzi do sprzedaży nieruchomości i odzyska w ten sposób poniesione nakłady finansowe, a także znaczną część zakładanych zysków.

Ranking kredytów hipotecznych na 2022 rok. Sprawdź teraz

Hipoteka jest jednocześnie najskuteczniejszym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego, ponieważ bank, jako wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed ewentualnymi innymi wierzycielami. Szczególne znacznie ma to w sytuacji, gdy kredytobiorca (dłużnik) popada w problemy finansowe i jest winny pieniądze różnym podmiotom, które będą dochodziły roszczeń z różnych składników majątku.

W przypadku hipoteki to wierzyciel hipoteczny zaspokajany jest w pierwszej kolejności. Sęk w tym, że na wpis hipoteki do księgi wieczystej coraz częściej czeka się już miesiącami, a w dużych miastach okres ten wynosi już nawet ponad rok. W tym czasie zadziać może się naprawdę wiele, a bank nie ma jednocześnie żadnego zabezpieczenia. Jeśli dłużnik upadnie lub pojawią się w tym czasie inne problemy, każdy z wierzycieli będzie miał prawo do dochodzenia roszczeń z tej nieruchomości, a bank w praktyce może nie odzyskać znacznej części swojej inwestycji. Aby zabezpieczyć się na ten czas, banki wymagają pewnego dodatkowego ubezpieczenia, które nosi nazwę ubezpieczenia pomostowego.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to dość szczególny rodzaj polisy, który – i to należy podkreślić z pełną stanowczością – zabezpiecza wyłącznie interes banku. Dla kredytobiorców jest zaś jedynie kosztem i to niemałym, o czym za chwilę. Ubezpieczenie pomostowe jest jednak ubezpieczeniem czasowym, a więc wymaganym tylko przez określony okres czasu. Dzięki ubezpieczeniu pomostowemu bank zyskuje pewność, że w przypadku zdarzeń losowych, upadłości konsumenckiej, śmierci czy nawet sprzedaży mieszkania przez kredytobiorcę i roztrwonieniu pieniędzy na cele konsumpcyjne, nie straci wypłaconych środków.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe
Czym jest ubezpieczenie pomostowe? Ekspert kredytowy Szczecin.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Koszt ubezpieczenia pomostowego ustalany jest indywidualnie, a zależy od wartości udzielonego finansowania i okresu, w którym opłacane są składki. Czas ten zależy zaś wyłącznie od tego, jak szybko sąd rejonowy dokona wpisu o ustanowieniu hipoteki. W dużych miastach może to być nawet kilkanaście miesięcy, co znacznie obciąża kredytobiorców. Z niedawnych wyliczeń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że średnia wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie pomostowe wynosi już 370 zł. Procentowo zaś można przyjąć, że ubezpieczenie pomostowe stanowi od 0,1 do 0,7 proc. wartości kredytu mieszkaniowego.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest wymagane?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, banki w okresie od uruchomienia kredytu, czyli wypłaty całości lub części środków do chwili wpisu hipoteki w księdze wieczystej, nie mają żadnego solidnego zabezpieczenia swojego kapitału. To zaś powoduje, że ubezpieczenie pomostowe jest polisą wymaganą i na próżno w praktyce szukać instytucji, które z niego zrezygnują. Ostatecznie możliwe jest zabezpieczenie na innej nieruchomości lub prawach do wartości materialnych kredytobiorcy, ale nie każdy bank wyraża zgodę na ten rodzaj zabezpieczenia.

Do kiedy opłaca się ubezpieczenie pomostowe? 

Ubezpieczenie pomostowe co do zasady obowiązuje wyłącznie w okresie od uruchomienia kredytu do dnia ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej danej nieruchomości. Zdarza się jednak, że kredytobiorca opłaca je nawet po tym terminie, co powoduje powstanie nadpłaty, o którą należy wystąpić do instytucji. Niektóre banki potrafią obciążać kosztem ubezpieczenia pomostowego jeszcze przez kilka miesięcy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, czego trzeba osobiście przypilnować. Naliczanie składek po tym okresie jest działaniem niezgodnym z prawem i warunkami umowy.

Jakie jeszcze ubezpieczenia są wymagane?

Prócz ubezpieczenia pomostowego banki mogą oczekiwać także innych polis. Do najpowszechniejszych zaliczyć można:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest ubezpieczenie wymaganym w przypadku dokonania wkładu własnego niższego niż wymagane przez KNF 20 procent wartości nieruchomości. Pozostałe ubezpieczenia zwykle są opcjonalne, jednak praktyka pokazuje, że mogą znacznie obniżyć inne koszty kredytu i nie zawsze rezygnacja z nich będzie dla kredytobiorcy opłacalna.

Zdjęcia:

Komentarze są wyłączone.