Jaki jest próg, przy którym ilość zobowiązań staje się niebezpieczna?

Jaki jest próg, przy którym ilość zobowiązań staje się niebezpieczna?

Polska to kraj, w którym odsetek przedsiębiorców mieści się w czołówce europejskiej i światowej. Świadczy to o tym, że wiele osób chce pracować na własny rachunek i się rozwijać. Istnieje wiele przedsiębiorstw indywidualnych, lecz również coraz chętniej zawiązywane są spółki. Mimo trudności w prowadzeniu działalności, które sprawia państwo, firmy nie poddają się i bardzo dynamicznie rozwijają, nawet w ciężkich okresach.

Rozwój przedsiębiorstw to rozwój gospodarki

Bardzo ważne jest to, by firmy powiększały swój kapitał, a także zwiększały zyski. Takie pozytywne efekty działalności przekładają się następnie na całą gospodarkę. Dzięki temu, że firmy mogą sprawnie i dobrze działać, spada liczba osób bezrobotnych, pensje są coraz wyższe, a także polepsza się jakość produktów i usług, ponieważ jest coraz większa konkurencja. Coraz szybciej rozwijają się duże miasta, jak Szczecin, ale również te małe mogą liczyć na wiele nowych inwestycji.

Dlaczego firmy powinny zaciągać kredyty?
Dlaczego firmy powinny zaciągać kredyty?

Mimo coraz większych przeciwności losu, które są spowodowane choćby ciągle zmieniającym się prawem, utrudnieniami podatkowymi, wysokimi podatkami, różnymi opłatami i wciąż dochodzącymi nowymi obowiązkami, przedsiębiorcy się nie poddają. Od lat można zauważyć stały, w miarę stabilny rozwój. Oczywiście, takie sytuacje, jak pandemia, która rozpoczęła się w 2020 r. muszą doprowadzać do pewnej stagnacji, bądź nawet upadków firm, jednak jest wiele przedsiębiorstw, które mimo to, potrafią sobie poradzić. Natomiast dla wielu firm, jest to dobra nauka, jak przygotować biznes na takie niespodziewane sytuacje. Ostatecznie i tak zawsze należy pamiętać, że gospodarka rozwija się i trzyma, właśnie dzięki przedsiębiorcom.

Czy firma powinna zaciągać kredyty?

Wiele firm nie ma wystarczającego kapitału do tego, by rozwijać się w takim zakresie, w jakim chcą. Przez brak odpowiedniej ilości środków pieniężnych, różnym firmom przemknęły już okazje, na naprawdę dobre i rozwojowe inwestycje. Dlatego też w przypadku firm, o kredycie zawsze można mówić, jako o czymś pozytywnym.

Firma planująca przeprowadzenie inwestycji bądź tez potrzebująca finansowania bieżącej działalności, powinna zawsze stworzyć biznes plan i ocenę finansowania, by wiedzieć, na jakie koszty kredytu może sobie pozwolić, przy których cały czas zachowa rentowność. Jest to ocena, która ma urealnić i uświadomić obecną sytuację, by dopasować kredyt do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa. W firmie nigdy nie powinno się zaciągać tak ważnych zobowiązań, bez odpowiedniego planu.

Dzięki temu, że przedsiębiorstwo zaciągnie kredyt, może wykorzystując obcy kapitał, po prostu się rozwijać. Wzrost przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie własnych środków może być zbyt wolny. Oczywiście, największe firmy w Polsce, które rozwijają się już od lat, mogą finansować działalność z wypracowanych zysków, ale w Polsce w głównej mierze działają mikro i małe przedsiębiorstwa, a one niestety nie zawsze są w stanie wypracować zysk w takiej wielkości, by mógł on pokryć wszelkie potrzeby. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy firma powinna zaciągać kredyty, jest tylko jedna i oczywiście potwierdzająca.

Z jakich produktów kredytowych może skorzystać firma?

Do przedsiębiorstw skierowane są przede wszystkim trzy kategorie kredytów:

  • kredyt operacyjny,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyt w rachunku,

Kredyty operacyjne, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Z założenia mają one posłużyć do pokrycia bieżących zobowiązań firmy, takich jak na przykład zakup towarów, materiałów, pokrycie kosztów reklamy, pensji itd. Jest to wszystko, co związane jest z bieżącymi kosztami. Firma więc często nie musi nawet udowadniać, na co konkretnie przeznaczyła środki. Są jednak wyjątki, na przykład w przypadku finansowaniu kontraktów, czy też kredytów deweloperskich. W takim przypadku nawet jeśli wiąże się to z bieżącą działalnością, bank może oczekiwać, by udowodnić wykorzystanie środków.

Kredyty firmowe oferowane są przedsiębiorstwom, które planują przeprowadzenie inwestycji, na przykład związanych z zakupem nowego środka trwałego, wybudowania mieszkań na wynajem, zakupu lokali na wynajem, czy też inwestycje w inne przedmioty, które nie mają nic wspólnego z ich bieżącą działalnością. O ile w przypadku kredytów operacyjnych, firma powinna pokryć kapitał i odsetki z bieżącej działalności, to przy kredytach inwestycyjnych przyjmuje się, że firma pokryje zobowiązanie kredytowe z przepływów z inwestycji. Musi to więc być projekt rentowny.

Część firm decyduje się również na zaciągnięcie kredytu w rachunku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ firma ma stały dostęp do pewnej ilości pieniędzy, a odsetki płaci jedynie od jego wykorzystania. Wielkość kredytu ograniczona jest jedynie limitem, który wyznacza maksymalną możliwą kwotę zadłużenia.

Jaki jest próg, przy którym ilość zobowiązań staje się niebezpieczna?

Choć kredyt to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, by mogło się rozwijać, to należy również pamiętać o tym, by nie zaciągnąć zbyt dużo zobowiązań. Firma na bieżąco powinna kontrolować takie wskaźniki jak ICR, czyli wskaźnik pokrycia odsetek, DSCR, czyli wskaźnik pokrycia raty kapitałowo-odsetkowej, a także kontrolować płynność firmy i relację kapitału własnego do kapitału obcego.

Jaki jest próg, przy którym ilość zobowiązań staje się niebezpieczna?
Jaki jest próg, przy którym ilość zobowiązań staje się niebezpieczna?

Nie ma jednej ścisłej odpowiedzi, w jakim momencie poziom wskaźników jest alarmujący. Najlepszym rozwiązaniem jest obserwacja wskaźników branżowych, a także indywidualna ocena firmy i wykonywanie analiz wrażliwości. Warto również skontaktować się z ekspertem kredytowym, który pomoże ocenić i znaleźć najlepsze rozwiązanie na potrzeby finansowe przedsiębiorstwa.

Koszty kapitału własnego a koszt kapitału obcego

Oceniając to, czy warto zaciągnąć kredyt, bądź inne zobowiązanie finansowe, warto posłużyć się dokładnymi wyliczeniami. Na uwagę zasługuje tu choćby teoria kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego. Za kapitał własny można uważać zarówno wkładu wspólników, jak i na przykład zakup akcji firmy przez inne podmioty. Przyjmuje się, że koszt kapitału własnego jest wyższy od obcego, ponieważ właściciele/akcjonariusze firmy, mają wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji. Natomiast koszt kapitału własnego zazwyczaj jest niższy i można go negocjować, by osiągnął minimalny poziom.

Jest jeszcze jedna zaleta kapitału obcego, tzn. firma nie musi przejmować się tym, że stawiane są wobec niej jakieś oczekiwania i ktoś jeszcze ma wpływ na podejmowanie decyzji w firmie. Zaciągając zobowiązanie finansowe, przedsiębiorstwo musi tylko pamiętać, by spłacić kapitał i odsetki, a w przypadku kredytów inwestycyjnych oczywiście wydatkować kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast jeśli firma pozyska nowego udziałowca bądź też akcjonariuszy, to niestety musi się liczyć z ich zdaniem, a więc niektóre jej decyzje mogą być blokowane. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie, ponieważ podejście biznesowe zarządu i pierwotnych udziałowców, może różnić się z tym, jakie jest nowego udziałowca/akcjonariusza.

Gdzie znaleźć idealny kredyt dla firmy?

Firma nie powinna korzystać z pierwszej lepszej oferty kredytowej. W tak dużych miastach, jak Gdańsk, Szczecin, Warszawa itd. Przedsiębiorstwa mają dostęp do naprawdę bogatej bazy ofert finansowania. Szczególnie warto skorzystać z pomocy takiego specjalisty jak ekspert kredytowy. Korzystając z profesjonalnego doradca, firma zyskuje następujące korzyści:

  • Najlepsze warunki cenowe na rynku: ekspert kredytowy w swojej ofercie posiada wiele produktów z różnych podmiotów, zarówno bankowych, jak i pozabankowych. Dlatego też jest w stanie przedstawić firmie aktualnie najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym. Mieści się w tym nie tylko oprocentowanie i prowizja, lecz również ocena wszelkich kosztów dodatkowych, z którym musi liczyć się przedsiębiorstwo.
  • Pomoc w całym procesie kredytowania: doradcy dobrze wiedzą, że przedsiębiorca ma się znać na swojej pracy i niekoniecznie finanse mogą być jego mocną stroną. Dlatego można liczyć na profesjonalną pomoc, od złożenia wniosku kredytowego, aż po podpisanie umowy kredytowej. Doradca odpowie na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości.
  • Dopasowanie oferty do oczekiwań: są przedsiębiorstwa, którym nie tylko zależy na dobrych warunkach cenowych, lecz również na innych warunkach zawartych w umowie. Ekspert kredytowy wskaże, jakie banki spełnią oczekiwania przedsiębiorstwa, a także pomoże przy ewentualnych negocjacjach.

Firmy muszą się rozwijać, a aby do tego doszło, muszą również korzystać z kredytowych form finansowania. Dlatego w celu pozyskania najlepszego kredytu, warto kontaktować się z profesjonalistami.

Komentarze są wyłączone.