Mieszkanie plus w Szczecinie

Mieszkanie plus w Szczecinie

Mieszkanie Plus Szczecin 2021 stanowi część Narodowego Programu Mieszkaniowego, celem którego jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób, które na rynku komercyjnym nie mają szans nabyć bądź wynająć mieszkania. Ogłoszenie programu spowodowało ogromne zainteresowanie tematem. W niniejszym artykule próbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące realizacji tego programu w Szczecinie.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Szczecinie?

Filar rynkowy programu Mieszkanie Plus oferuje mieszkania na wynajem bądź mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności. Program jest powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych Polaków, jednak najważniejszymi odbiorcami programu są młode rodziny, dla których własne lokum mogłoby ułatwić podjęcie decyzji o posiadaniu większej ilości dzieci. Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do programu podpisując 12.12.2016r. ze spółką BGK Nieruchomości S.A. list Intencyjny.

Nie ma przeszkód, żeby w programie Mieszkanie Plus wniosek złożyła osoba nieposiadająca obywatelstwa Polskiego.

Mieszkanie plus w Szczecinie
Mieszkanie plus w Szczecinie – jak skorzystać z programu?

Jak skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Szczecinie?

Aby przystąpić do programu należy spełnić tylko dwa kryteria:

 • nie posiadać na własność (w tym współwłasność) mieszkania lub innej nieruchomości, a także nie posiadać prawa do lokalu spółdzielczego
 • mieć możliwość opłacania czynszu (zdolność czynszowa)

Zdolność czynszowa będzie liczona w oparciu o dochody netto przy uwzględnieniu wydatków rodziny i przyszłej umowy najmu (szczegóły poniżej). Nie istnieją limity dochodu, jednak muszą być wystarczające żeby opłacić czynsz i rachunki w przyszłym mieszkaniu.

Kryteria mogą zostać doprecyzowane w miarę wdrażania programu Mieszkanie Plus w Szczecinie. Na przykład w Katowicach, gdzie mają miejsce końcowe etapy budowy w ramach programu, Urząd Miasta opublikował kryteria pierwszeństwa. Wśród nich punkty przyznawane są za każde dziecko, za rozliczanie PIT w Katowicach, za brak prawa do innego lokalu mieszkaniowego, za osobę powyżej 65rż., za osobę pełnoletnią poniżej 35rż. oraz za osoby niepełnosprawne. Podobne kryteria społeczne zastosowano podczas naboru w Gdyni, tam dodatkowe punkty otrzymywano jeśli osoba składająca wniosek zamieszkiwała na terenie Gminy Miasta Gmina bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Można zatem przypuszczać, że podobne kryteria pierwszeństwa obowiązywać będą w programie Mieszkanie Plus Szczecin.

Jak wygląda proces? Gdzie mogę pobrać wnioski?

Proces realizacji całego programu Mieszkanie Plus trwa 4-6 lat. Dwa lata trwa poszukiwanie i analiza działek oraz projektowanie budynku, natomiast kolejne lata pochłania budowa, należy zatem wykazać się cierpliwością. Na ten moment Gmina Miasto Szczecin jest na etapie poszukiwania działek pod inwestycję oraz załatwiania niezbędnych formalności z tym związanych. Kiedy inwestycja będzie na końcowych etapach, wówczas Urząd Miasta ogłosi nabór. Proces składania wniosków będzie najprawdopodobniej trwał około miesiąca, jak miało to miejsce w innych miastach.

Aby wziąć udział w programie zaleca się zapoznać z informacjami odnośnie programu na stronie internetowej https://mieszkanieplus.gov.pl/ bądź osobiście w Urzędzie Miasta. Ogłoszenie o naborze wniosków powinno zostać opublikowane na stronie internetowej wraz z wnioskiem do pobrania. Wniosek jest niezbędny, aby skutecznie zgłosić swój udział w programie Mieszkanie Plus Szczecin. Informacje o otwarciu naboru wniosków ukazują się zwykle w momencie, kiedy inwestycja jest już na ukończeniu.

Mieszkanie Plus Szczecin zapisy – od kiedy?

W tej chwili w Szczecinie nie odbywa się nabór, jako że wciąż trwają pracę nad ustaleniem działki pod budowę w ramach programu Mieszkanie Plus Szczecin.

Na podstawie informacji zawartych na oficjalnej stronie Mieszkanie Plus, dokumenty dołączane do wniosku będą miały związek z wyliczeniem zdolności czynszowej. Będą to różne zaświadczenia o przychodach, w tym:

 • dla osób aktywnych zawodowo – PIT za ubiegły rok lub średnie wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy (brutto i netto)
 • dla studentów lub doktorantów – zaświadczenie o przyznanym stypendium oraz wyciąg z konta z trzech ostatnich miesięcy
 • dla osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ostatni odcinek emerytury lub renty, przekaz pocztowy albo wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego oraz ostatni odcinek ZUS, przekaz pocztowy lub wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia zasiłku macierzyńskiego.

Niezależnie od głównego źródła przychodów dodatkowo należy dostarczyć:

 • zaświadczenie o dochodach z innych źródeł (jeżeli takowe posiadamy)
 • decyzję administracyjna o przyznanie 500+
 • oświadczenie związane z posiadaniem lub nie innych zobowiązań finansowych
 • upoważnienie na weryfikację przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG)

Po złożeniu wniosku oraz dokumentów w Urzędzie Miasta (w innych miastach może to być Urząd Gminy) oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. Po wydaniu decyzji pozytywnej urząd się z tobą skontaktuje. Wówczas będziesz mógł dokonać wyboru mieszkania zgodnie z ilością punktów które przyznała ci gmina w procesie oceny wniosków. Finalnie podpisujesz umowę najmu, najmu z dojściem do własności albo umowę rezerwacyjną. Jeżeli potrzebujesz pomocy z opłacaniem czynszu, złóż w Urzędzie Gminy wniosek o dopłatę do czynszu. Możesz to zrobić tuż po zawarciu umowy.

Dochodzenie do własności polega na spłacaniu wartości przyznanego mieszkania w ratach doliczanych do czynszu. Proces jest rozciągnięty na 15-30 lat i można otrzymać do niego dopłatę w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Mieszkanie Plus w Szczecinie w 2020 roku - jakie perspektywy
Mieszkanie Plus w Szczecinie w 2021 roku – jakie perspektywy

Mieszkanie Plus 2021 – jakie perspektywy?

W tej chwili w Szczecinie nie są przyjmowanie wnioski na program Mieszkanie Plus, ponieważ trwa ustalanie ewentualnych miejsc pod inwestycję. Najprawdopodobniej niedługo ruszy budowa w miejscu dawnego dworca Pomorzany przy ulicy Starkiewicza. W pierwszej połowie 2021 roku mają zostać podpisane dokumenty notarialne umożliwiające rozpoczęcie budowy.

Pierwotnie rozważano budowę mieszkań w ramach programu na działce przy ulicy Sąsiedzkiej w Szczecińskich Podjuchach. Na ten moment jednak sprawa jest zawieszona, jak twierdzi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. Jest to spowodowane trwającą obecnie konsolidacją Szczecińskich Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Prawdopodobnie miasto wróci do rozmów z BGK Nieruchomości kiedy sprawa TBSów zostanie zakończona.

W lutym 2018r. została też podjęta uchwała w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z programem, na podstawie której wskazano nieruchomości gminne do realizacji programu. Wśród nich znajdują się:

 1. Działka gruntowa nr 10/11 przy ulicy Ks. Warcisława I, miejscowy plan zagospodarowania miejskiego (mpzp) „Niebuszewo 3”
 2. Część działki gruntowej nr 1/50 przy ulicy Przygodnej 21 w obecnym mpzp „Gumieńce-Derdowskiego 2” (przyszły mpzp „Gumieńce-Derdowskiego 3”
 3. Działka gruntowa nr 1/12 przy ulicy Przygodnej w obecnym mpzp „Gumieńce-Derdowskiego 2” (przyszły mpzp „Gumieńce-Derdowskiego 3”
 4. Działka gruntowa nr 7/70 przy ul. Władysława Łokietka 23A w mpzp „S.17”

Wszystkie działki stanowią teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Przygotowane lokalizacje, jak obiecuje przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Szczecin Marek Duklanowski, mają znajdować się albo w śródmieściu Szczecina albo też być z nim dobrze skomunikowane. W pobliżu dostępne są też placówki oświatowo-wychowawcze, istotny element jeśli podstawowym beneficjentem mają być rodziny z dziećmi.

Wysokość czynszu w ramach programu może się różnić między miastami i wiele zależy od nakładów inwestycyjnych. Doniesienia sprzed dwóch lat mówiły o cenach około 17-25zł/m2, jednak dokładniejsze szacunki będą możliwe dopiero kiedy poznamy miejsce inwestycji. Warto pamiętać o tym, że program przewiduje dopłaty do czynszu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z dopłat można korzystać nawet przez 15 lat w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Co więcej, wysokość czynszu nie może ulec zmianie przez czas trwania umowy, podpisywanej zwykle na 24 miesiące (okres minimalny).

1 Comments

 1. Anna pisze:

  Ciekawy program, pytanie czy się rozwinie czy będzie tak jak z MDM