Czym jest zastaw rejestrowy

Czym jest zastaw rejestrowy a czym przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Osoby rozważające zaciągnięcie kredytu samochodowego muszą liczyć się z tym, że banki będą wymagały pewnych zabezpieczeń, które mają za cel zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe. Dzięki nim otrzymujemy jednak możliwość finansowania wymarzonego pojazdu na znacznie korzystniejszych warunkach, niż np. w przypadku kredytu gotówkowego. Omówmy dziś najpopularniejsze rodzaje zabezpieczeń kredytów samochodowych, a mianowicie zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Na czym polegają? Co musimy o nich wiedzieć, zanim zaciągniemy kredyt na samochód?

Kredyt samochodowy. Tani, ale z zabezpieczeniem

Zacznijmy od tego, że kredyty samochodowe, jako typowe kredyty celowe, udzielane są wyłącznie na zakup określonego – w tym wypadku – pojazdu. Pożyczone od banku pieniądze możemy przeznaczyć wyłącznie na wskazany w umowie cel. W większości przypadków bank udzielając nam kredytu, przelewa daną kwotę do sprzedawcy, więc środków i tak zasadniczo nie widzimy na swoim koncie.

Aby bank chciał w ogóle udzielić nam finansowania, musimy przedłożyć mu odpowiednie dokumenty, którymi w przypadku kredytów samochodowych są m.in. kopia dowodu rejestracyjnego oraz np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura proforma od sprzedawcy. Na ich podstawie bank decyduje, czy przyzna nam kredyt samochodowy, czy też nie.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, musimy liczyć się z tym, że kolejnym krokiem będzie dokonanie zabezpieczenia na finansowanym pojeździe. Jeśli przestaniemy spłacać zobowiązanie, bank w prosty sposób przejmie daną ruchomość, sprzeda ją i odzyska swoje pieniądze. Sytuacja jest praktycznie identyczna, jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, w których instytucje ustanawiają tzw. hipotekę.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń przy kredytach samochodowych w naszym kraju zaliczyć możemy przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz zastaw rejestrowy. Oba mają ten sam cel, jednak różnią się formą, o czym szerzej za chwilę.

Prócz wymienionych powyżej, banki oczekują zwykle także wykupienia przez kredytobiorców polisy AC, która w zabezpieczy interesy instytucji na wypadek kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu. Składki AC oczywiście opłaca kredytobiorca, a gdy dojdzie do jednego z wymienionych zdarzeń, bank otrzyma ubezpieczenie.

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Zdecydowanie najczęstszą formą zabezpieczenia stosowanego przez banki w Polsce jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. Polega ono na tym, że bank finansując dany pojazd kredytem samochodowym, staje się jego współwłaścicielem. Stosowna informacja o tym zawarta jest także w dowodzie rejestracyjnym, co znacznie utrudnia, a w zasadzie uniemożliwia sprzedaż pojazdu, np. samochodu bez zgody / wiedzy banku.

Ten rodzaj zabezpieczenia ma na celu ochronę interesów banku w sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt samochodowy. W przypadku bezskutecznych wezwań do zapłaty bank może sprzedać pojazd bez zgody kredytobiorcy i odzyskać swoje pieniądze. Jeśli zdecydujemy się na kredyt z zabezpieczeniem polegającym na przewłaszczeniu, musimy pamiętać, że bank będzie współwłaścicielem pojazdu do czasu, aż nie spłacimy wszystkich rat kredytu samochodowego.

Informacja ta będzie zawarta w dowodzie rejestracyjnym, a jedyną możliwością wykreślenia jest właśnie spłata kredytu. Co istotne, w trakcie trwania umowy kredytowej to bank, a nie kredytobiorca jest zwykle w posiadaniu karty pojazdu. Gdy dokonamy spłaty wszelkich ciążących na nas kosztach kredytu, bank wystawi stosowny dokument, dzięki któremu będziemy mogli przerejestrować samochód na siebie.

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie ma chronić interesy banku w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie spłacać rat kredytu samochodowego. Ekspert kredytowy Szczecin.

WAŻNE! Istnieje jeszcze jeden rodzaj przewłaszczenia na zabezpieczenie, który nosi nazwę przewłaszczenia warunkowego. Polega ono na tym, że w dowodzie rejestracyjnym nie widnieje informacja o współwłaścicielu, ponieważ bank stanie się nim dopiero, gdy kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu. Stąd też sama nazwa “warunkowe”. Dopóki spłacamy kredyt w terminie, jesteśmy jedynym właścicielem pojazdu.

Czym jest zastaw rejestrowy?

Drugą, równie popularną formą zabezpieczenia przy kredytach samochodowych jest zastaw rejestrowy. Polega on na tym, że jeśli przestaniemy spłacać raty kredytu samochodowego, bank automatycznie staje się właścicielem pojazdu i może go sprzedać, w celu odzyskania wypłaconych środków.

Zastaw rejestrowy wiąże się z koniecznością spisania pomiędzy bankiem a kredytobiorcą stosownej umowy, zwanej umową zastawniczą. Fakt ten zostaje zgłoszony do sądu rejestrowego, czyli podobnie, jak w przypadku kredytów hipotecznych i wpisie do księgi wieczystej.

WAŻNE! Informacja o zastawie rejestrowym także wiąże się zwykle z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, co również skutecznie blokuje nam możliwość sprzedaży auta bez zgody / wiedzy banku.

Niezwykle istotną kwestią jest to, że w przypadku zastosowania zastawu rejestrowego, nie zniknie on z sądu rejestrowego automatycznie po spłacie zobowiązania. Musimy wystąpić o to do sądu, przedkładając uzyskany wcześniej od banku dokument potwierdzający zwolnienie / spłatę pełnego zobowiązania.

Wymienione dziś formy zabezpieczeń kredytów samochodowych, których wymagają od nas banki, nie są stosowane jednocześnie. Musimy jednak pamiętać, że bez względu na to, czy mówimy o przewłaszczeniu, czy też zastawie rejestrowym, banki i tak będą wymagały od nas polisy AC, która jest niezwykle przydatna w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta.

Na zakończenie warto pamiętać, że oferty kredytów samochodowych w każdym banku wyglądają nieco inaczej, a wysokość oprocentowania, prowizje i koszty dodatkowe mogą zaważyć o łatwości spłaty rat kredytu. Warto wcześniej dokonać bezpłatnego porównania ofert wielu instytucji, w czym pomóc może niezależny ekspert kredytowy.

Zdjęcia: George Rudy, nd3000 via Canva.

Komentarze są wyłączone.